Klusdagen 2018

Ook in 2017 heeft een groot aantal leden zich via deelname aan de klusdagen weer ingezet voor onze vereniging. Bovendien zijn meerdere vrijwilligers actief in allerlei andere activiteiten en functies binnen de TRV. De vrijwilligers vinden het leuk en nuttig werk en dragen zodoende ook bij aan hun ontplooiing en niet te vergeten een belangrijke reductie van ieders contributie.

Onderaan de pagina treft u daarom een antwoordformulier waarop u zich kunt aanmelden als nieuwe vrijwilliger en/of als deelnemer aan de vaste klusdagen voor 2018.

Bestaande vrijwilligers.

Als u zich het afgelopen jaar als vrijwilliger heeft ingezet stellen we het op prijs als u zich weer op dezelfde manier in 2018 blijft inzetten voor  de TRV. Aanmelden of inschrijven is dan niet nodig.  Mocht u zich toch op een andere manier willen inzetten dan kan dat door bijvoorbeeld een mail naar bestuur@trvstadspark.nl te sturen of via een gesprek met een coördinator.


Aanmelding nieuwe vrijwilligers.

Naast de inzet van de bestaande vrijwilligers is er voortdurend behoefte aan nieuwe vrijwilligers, die bijvoorbeeld  als vervanger inzetbaar willen zijn of ondersteunende werkzaamheden kunnen doen of omdat er nieuwe werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Er zijn veel mogelijkheden. Gezien het grote belang voor de continuïteit en betaalbaarheid van de TRV vragen wij u zo’n aanmelding serieus te overwegen.  Bijkomstig is dat de vrijwilliger zodoende is vrijgesteld van deelname aan de klusdagen of de € 160 naheffing. Meld u zich dan aan op bestuur@trvstadspark.nl.


Inschrijven voor 2018. (Vaste klusdagen of Containerdienst)

U kunt zich op 2 manieren laten inroosteren. Door de gebruikelijke deelname aan de vaste klusdagen of door u in te roosteren voor de containerdienst.

De containerdienst.


In de periode van 9 juni t/m 2 september wordt ieder weekend op zaterdag en zondag gedurende een half uur door 2 tuinleden de afvalstort bij de containeropslag begeleid. (Openingstijden: 17.00 – 17.30 uur) Zij draaien mee in een rooster waarin dus gedurende 13 weken steeds 2 leden een of meerdere weekenden dienst hebben. (Per weekend wordt bruto afgerekend met 2 uur inzet per lid) Het aantal deelnemers is wel beperkt dus “OP=OP!”. Als u op bijgaand formulier uw belangstelling vermeldt met of zonder voorkeursdata dan wordt  aansluitend in overleg met u de keuze gemaakt.


De vaste klusdagen.

Deze dagen zijn vastgesteld  op de zaterdagen 7 april, 30 juni en 1 september.

Op elke klusdag staat om 8:45 de koffie/thee klaar. We beginnen om 9:00 uur. Uiterlijk 13:00 uur ronden we af met een gratis lunch. (deelname aan een volledige klusdag telt voor 4 uur mee; Uitgangspunt is dat elke tuin minimaal op deze manier 8 uur meewerkt voor de vereniging).

Op bijgaand formulier kan worden vermeld wie namens uw tuin op welke klusdagen beschikbaar zijn. Wij zullen dan binnen 14 dagen een bevestiging sturen.


Vrijstelling van de € 160 naheffing.

Als namens uw tuin in 2018 minimaal 8 uur is meegewerkt als vrijwilliger of als deelnemer aan de klusdagen wordt op uw jaarnota van 2019 geen € 160 naheffing in rekening gebracht.  


Hebt u vragen? Mail dan naar klussenteam@trvstadspark.nl


Alvast bedankt voor uw reacties en met vriendelijk groet,Het Bestuur en het Klussenteam


Het onderstaande formulier is een Google Formulier. Het bestuur maakt ook gebruik van google voor de mail.

Wenst u hier geen gebruik van te maken? Dan dient u het formulier te printen en ingevuld te deponeren in de brievenbus van de vereniging.