Kopen en verkopen

Wat leuk dat u interesse hebt in onze vereniging. Mede omdat TRV Stadspark een vereniging is, zijn er regels omtrent de koop en verkoop van huisjes die op de percelen liggen. Middels dit bericht wil het bestuur u graag nadere informatie doen toekomen. Voor aanvullende vragen en/of opmerkingen kunt u het bestuur contacteren via het mailadres bestuur@trvstadspark.nl.

Koper / Aspirant lid

Te koop staande tuinhuisjes kunt u op onze website - https://www.trvstadspark.nl/huisjes/actueel-aanbod - vinden. Verder worden tuinhuisjes te koop aangeboden op onze publicatieborden bij de toegangshekken. Ingeval u geïnteresseerd bent, zijn dit de meest gebruikelijke kanalen waar u het aanbod kunt vinden.

  • Het bestuur houdt niet zelfstandig een overzicht bij van de beschikbare huisjes.
  • De vereniging hanteert geen wachtlijst. 

Onze tuinen hebben een oppervlakte van 170 m2 tot 1.000 m2. Op iedere tuin staat bebouwing, welke eigendom is van de huurder. Er zijn momenteel dan ook geen vrije tuinen - tuinen zonder bebouwing - beschikbaar. U kunt derhalve lid van onze vereniging worden als de aanmeldprocedure is doorlopen en u een huisje van één van onze bestaande leden koopt.

Let op: betaal niet eerder aan de verkoper voordat u de procedure (kennismakingscommissie, inschrijving lidmaatschap) hebt doorlopen.

Bestudeer vooraf ook onze statuten en reglementen. U vindt daar informatie over het gebruik van de tuin en de afspraken die we als vereniging met elkaar gemaakt hebben.

Veel succes met uw zoektocht en wellicht tot ziens!


Verkoper / Huidige leden

Beste leden,

U wordt vriendelijk verzocht kennis te nemen van de onderstaande verkoopprocedure en deze (desgevraagd) aan de potentiële koper te melden.

Op de website www.trvstadspark.nl kunt u uw huisje te koop aanbieden. Voor een goede weergave van het aanbod vragen wij u de volgende informatie naar website@trvstadspark.nl te mailen:

  • Het tuinnummer.
  • Foto's (3 tot 5 stuks)
  • Een omschrijving van de tuin en het tuinhuisje.
  • Uw naam.
  • Het telefoonnummer/e-mailadres waarop u te bereiken bent. 

Vereiste documenten voor overdracht
Voor de overdracht moet het formulier Aanvaag Lidmaatschap/verkoop worden ingevuld. Deze hebt u wellicht in uitgedraaide versie nog in uw bezit, anderzijds kunt u deze via de website downloaden door <<hier>> te klikken. Na ontvangst van het formulier door het bestuur wordt de aanvraag "in werking gezet".

De kennismakingscommissie
De kennismakingscommissie (geen onderdeel van het bestuur) zal contact opnemen met de aspirant-koper voor een afspraak. Doel van dit gesprek is van de aspirant-koper te horen wat de motieven zijn en anderzijds de aspirant-koper voor te lichten over de gang van zaken op het tuinpark. De commissie komt - wanneer mogelijk/nodig - iedere laatste zaterdag van de maand bijeen.
Naar aanleiding van dit gesprek wordt door de Kennismakingscommissie, in besloten kring, een advies uitgebracht aan het bestuur inzake toelating van de aspirant-koper als lid van de vereniging.

Bouwzaken & Onderhoud tuinpark
Ondertussen verzoeken wij de verkoper een afspraak te maken met bouwzaken & onderhoud tuinpark, of via de mail bestuur@trvstadspark.nl, voor het laten verrichten van een tuincontrole. Nadere informatie m.b.t. de tuincontrole volgt per brief. Tegelijkertijd checkt het bestuur het archief van het vertrekkende lid (bouwaanvragen, financiën etc. etc).

Inschrijving koper en uitschrijving verkoper
Wanneer alles in orde is zal het bestuur een afspraak maken voor de inschrijving van het lidmaatschap met de aspirant-koper van het tuinhuis. Hierbij zijn aanwezig: de aspirant-koper, mogelijk de verkoper, de voorzitter en een (aspirant) bestuurslid. Tegelijk met de inschrijving van het lidmaatschap van de aspirant koper wordt de verkoper uitgeschreven.