Bomen – een verslag

Gehouden door Bert Plaat, boomdeskundige van de landelijke Bomenstichting en oud-docent boomverzorging.

Er waren op de lezing 10 deelnemers vanuit onze vereniging aanwezig. De sfeer was leuk en ontspannen. Na een korte voorstellingsronde van de aanwezige TRV’ers stelde Bert zich voor. Hij vertelde over de geschiedenis van de bomenstichting en zijn jarenlange verbinding hiermee.

De cursus ging over allerlei aspecten ten aanzien van bomen; Variërend van levensduur van soorten tot en met de veelzijdige interactie van bomen met de omgeving,

Zo kwam het leven en de schimmels in de grond aan bod en de wisselwerking en afhankelijkheid onderling tussen de wortels van de boom en schimmels. Dit laatste voor het uitwisselen van voedingsstoffen. We kregen ook een uitgebreide uitleg over de anatomie, de verschillende sapstromen en wat de delen doen en betekenen in en voor de boom.

Wat ik fascinerend vond is dat bomen bij wonden (door snoei of storm) er zelf voor zorgen dat een beschermende laag komt tussen de gezonde delen en het gedeelte wat open is komen te staan. Een voorbeeld hiervan die iedereen kent zijn natuurlijk de holle bomen, maar ook de krulling van hout bij afgezaagde grotere zijtakken. Binnen in de boom is dan al een lang proces bezig van het maken van die beschermende laag tegen houtrot.

Alles werd begeleid/verduidelijkt met allerlei dia’s van de anatomie, van mooie zeer oude bomen van wel 1000 jaar 😊, en de variëteit van allerlei dieren die afhankelijk zijn van bomen. Ik vond het zeker een leuke ervaring

Erik Taal

Presentatie bomen

Bestandsnaam Bestandsgrootte
Bomen-IVN-def.pdf 15.0 MB