Vereniging


Sinds 1918 verhuurt de Gemeente Groningen volkstuinen ten westen van het Stadspark.

In de jaren zestig wordt de camping aangelegd. Hiervoor moeten de huisjes, die voor die tijd op deze grond stonden, worden opgeruimd. Veel eigenaren van deze huisjes verhuizen dan naar de overkant van de Campinglaan, naar het huidige tuinpark.

Na jaren wordt het de Gemeente te bewerkelijk om de verhuur en alles te regelen met de individuele huurder, daarom stimuleert zij de oprichting van zelfstandige verenigingen, die een stuk grond van de Gemeente huren en vervolgens de tuinen weer verhuren aan hun leden.

Per wijk ontstaan kleine verenigingen, maar op 4 april 1974 wordt, als overkoepelend orgaan, de Tuin- en Recreatieverenging “Stadspark” opgericht.


Bloemen.jpg