Natuurlijk tuinieren

De Tuin- en Recreatie Vereniging “Stadspark” is aangesloten bij de landelijke organisatie voor hobbytuinders, het AVVN, en doet mee aan het project “Natuurlijk Tuinieren”. Eind 2004 heeft de vereniging een subsidieaanvraag ingediend voor de uitvoering van dit project om zo het Nationaal Keurmerk Tuinieren binnen te halen. Daarna is het bestuur met de werkgroep Natuurlijk Tuinieren en enkele enthousiaste tuinleden, daarbij begeleidt door een projectleider van het AVVN, gestart met het opstellen van een advieslijst en vervolgens met deze adviezen hard aan de slag gegaan. Bij de uitvoering hiervan zijn o.a. de gemeenschappelijke gebieden op ons tuinpark op ecologische wijze ingericht met: een vlindertuin, een paddenpoel, een insectentoren, huiszwaluwtil, nestkastjes en vleermuizenkasten.

Verder is er een bomenpad, met bijzondere bomen, uitgestippeld op ons tuinpark. Onder begeleiding van het AVVN is de ecologische waarde van ons tuinpark versterkt.
Na uitvoering van het project heeft de keurmerkcommissie ons tuinpark beoordeeld op onze vorderingen en is op 8 september 2012 het aantal behaalde stippen van het keurmerk bekend gemaakt. Het aantal stippen (1 t/m 4) is afhankelijk van de uitvoering van de adviezen, gekregen van de AVVN. Wij zijn cum laude beloond met vier stippen.

Het keurmerk Natuurlijk Tuinieren brengt verplichtingen met zich mee, onder andere waar het gaat om het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De AVVN heeft daartoe een advieslijst opgesteld, die u hieronder kunt downloaden. Daarnaast voeren we een ecologisch maaibeheer en hebben daarvoor een een maaiplan voor het park opgesteld.

Advieslijst